Πολλές επιχειρήσεις έχουν ιστότοπους οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης τόσο στην διαχείριση περιεχομένου όσο και στις διαδικασίες ανανέωσής τους.

 

Ως υποστήριξη website ορίζουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν βελτιώσεις στο ήδη υπάρχον υλικό της ιστοσελίδας καθώς και όλες τις νέες προσθήκες που στόχο έχουν με την εφαρμογή τους να προωθούν ολοένα και περισσότερο συγκεκριμένες στρατηγικές της εκάστοτε εταιρίας. 

Ένα δείγμα τέτοιων υπηρεσιών είναι:

  • Δυνατότητα τροποποίησης και βελτιστοποίησης του περιεχομένου σε όλες τις σελίδες του Site.
  • Bελτιστοποίηση ή και αλλαγή του φωτογραφικού υλικού.
  • Δημιουργία banners και σύνδεση τους με συγκεκριμένες σελίδες για προώθηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή προϊόντων
  • Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας, όπου αυτό είναι δυνατό

 

κ.α