Εξειδικευόμαστε στην μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδων (Web Design & Development, Hosting).

Με γνώμονα την υψηλή αισθητική, την καινοτομία και την λειτουργικότητα αναπτύσσουμε ιστοσελίδες, e-shop και εφαρμογές που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης ή του ιδιώτη.

Για την  σωστή σχεδίαση και κατασκευή μίας ιστοσελίδας υπάρχουν συγκεκριμένοι και καθοριστικοί παράγοντες.

 • Το design της ιστοσελίδας σας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εικόνα και την φιλοσοφία της εταιρίας σας σε συνδυασμό με τις προσδοκίες που δημιουργούνται στο αγοραστικό σας κοινό.
 • Η πλοήγηση στο website σας πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι επισκέπτες του να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα αυτό που ζητούν.
 • Η δομή των ιστοσελίδων  πρέπει να παρουσιάζει τις πληροφορίες με έναν εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο που να ελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη
 • Δυνατότητα διαχείρ ισης του website. Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας πρέπει να είναι σε θέση να ανανεώνει τις σελίδες του site με τρόπο απλό και εύχρηστο όσο συχνά θέλει χωρίς αυτό να είναι κουραστικό και δίχως κάποιο κόστος συντήρησης.
 • Το site πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες εκείνες που θα φέρουν κοντά σας έναν υποψήφιο πελάτη και θα κάνουν δυνατή την επικοινωνία.


Η κατασκευή ενός website με επαγγελματικό σχεδιασμό αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 

 1. Κατοχύρωση ονόματος
 2. Σχεδίαση ιστοσελίδας
  • Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος
  • Δημιουργία πρότυπης σελίδας
 3. Κατασκευή & Ανάπτυξη ιστοσελίδων
  • Κατασκευή σελίδων
  • Kατασκευή φόρμας επικοινωνίας
  • Κατασκευή βάσεων δεδομένων
  • Κατασκευή δυναμικών σελίδων
  • Ψηφιοποίηση slides-φωτογραφιών
  • Κατασκευή banners

Μέσα από το website σας μπορεί να πληροφορείτε τους επισκέπτες σας, να μάθετε τις ανάγκες τους, να παρουσιάσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Μια σωστή ιστοσελίδα πρέπει να προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. 

Στην Site Up δεν σας αντιμετωπίζουμε απρόσωπα. Σε κάθε έργο αναλαμβάνουμε

 • Την εκπαίδευση των ατόμων που θα χειρίζονται την σελίδα.

 • Την τεχνική υποστήριξη σε οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από την χρήση της ιστοσελίδας.