Ενσύρματο Τοπικό Δίκτυο

Συνήθως ο εξοπλισμός των παρόχων τηλεφωνίας και internet δεν αρκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες καλωδιωμένης δικτύωσης ενός μικρού τοπικού δικτύου ( υπολογιστές, κοινόχρηστοι εκτυπωτές κ.α).

Η Site-Up  αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του τοπικού δικτύου,  την αγορά του εξοπλισμού και τέλος την σύνδεση και την παραμετροποίηση των συσκευών σας ώστε να έχουν σύνδεση με το internet αλλά και μεταξύ τους.

Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο

Για όσους θέλουν να αποφύγουν την χρήση καλωδίων προτείνεται η χρήση ασύρματου δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζουμε ένα πολυπλοκότερο θέμα όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων σας, αλλά εξακολουθεί να είναι η δημοφιλέστερη λύση.

Τα θέματα ασφαλείας στο WIFI σας επιλύονται εύκολα από τους τεχνικούς μας. Με μια επίσκεψη στον χώρο σας μπορούμε να ασφαλίσουμε το ασύρματο δίκτυο σας ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό ανεπιθύμητοι χρήστες. Η ασφάλεια του δικτύου σας γίνεται με κλείδωμα δικτύου WEP, WPA, WPA2 ή με κλείδωμα των MAC-addresses των συσκευών που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση.

Αναλυτικότερα η Εγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Σχεδίαση δικτύου
 • Παραμετροποίηση του υπάρχοντος και αγορά επιπλέον εξοπλισμού αν είναι απαραίτητο
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού-καλωδίωσης
 • Εγκατάσταση και έλεγχος Η/Υ
 • Ρυθμίσεις δικτύου στους Η/Υ
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων χώρων στο δίκτυο
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων εκτυπωτών
 • Δημιουργία κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet
 • Εγκατάσταση Antivιrus και Firewalls (Τείχος Προστασίας)

Οικιακό Δίκτυο

Από την στιγμή που θα παραλάβετε τον εξοπλισμό από τον πάροχο που έχετε επιλέξει, μπορούμε να αναλάβουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του οικιακού σας δικτύου, την σύνδεση των συσκευών σας και τον έλεγχο ότι η σύνδεσή σας λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Σε συνεννόηση με εσάς παραμετροποιούμε τις ρυθμίσεις των υπολογιστών σας και των περιφερειακών συσκευών σας. Συνοπτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση του ADSL εξοπλισμού και έλεγχο καλής λειτουργίας
 • Σύνδεση πιθανού πρόσθετου εξοπλισμού (routers, splitters, filters κ.α.) και παραμετροποίηση τους
 • Ρύθμιση του WI-FI σας και παραμετροποίηση των ρυθμίσεων ασφαλείας ώστε να συνδέονται ασύρματα οι φορητές συσκευές σας (laptop, netbook, tablet, smartphone)
 • Δημιουργία περιβάλλοντος ασφαλούς πλοήγησης στην περίπτωση που απαιτείται η χρήση του ίντερνετ από μικρά παιδιά (Parental Control)