Εφαρμογές που αναπτύσσονται για εσάς με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες σας για την μηχανοργάνωση της επιχείρησης σας.

Οι custom εφαρμογές είναι λογισμικό που αναπτύσσουμε έπειτα από παραγγελία του πελάτη και μεριμνούμε ώστε η σχεδίαση να εξυπηρετεί τον τρόπο λειτουργίας της  επιχείρησης.
Μία εξατομικευμένη εφαρμογή υπερτερει των έτοιμων προγραμμάτων της αγοράς διότι εξειδικεύεται πάνω στις δικές σας ανάγκες καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σας και επιπλέον μπορεί να περιέχει πρόσθετες εξειδικευμένες λειτουργίες.

Η custom εφαρμογή έχει την δυνατότητα για επέκταση  και τροποποίηση σε αντίθεση με τους περιορισμούς που έχουν οι αντίστοιχες έτοιμες εφαρμογές του εμποριου.

Οι custom λύσεις σας παρέχουν τη δυνατότητα προσθήκης νέων λειτουργιών και επέκτασης  των υφιστάμενων ώστε να καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μίας επιχείρησης.

 Η επιλογή μίας custom εφαρμογής εξασφαλίζει  την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας της εταιρείας σας αποφεύγοντας παράλληλα την αναστάτωση που συνοδεύεται από αλλεπάλληλες αλλαγές στο συστήμα μηχανογράφησης.

Ένα προσωποποιημένο application είναι σε θέση να αναβαθμίσει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σας εξασφαλίζοντας την ομάλη συνέχεια στις λειτουργίες της..

Με την απόκτηση μίας custom εφαρμογής στην ουσία αποκτάται ένα λογισμικό με τις λειτουργίες που χρειάζεστε. Το κόστος ενός έτοιμου λογισμικού που περιλαμβάνει μία πληθώρα λειτουργειών, οι οποίες συνήθως δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του αγοραστη, ξεπερνά κατά πολύ το διαθέσιμο προϋπολογισμό μίας επιχείρησης.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε σε μεσαίας και μεγάλης κλίμακας έργα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  • Ανάλυση Απαιτήσεων
  • Πρόταση – Προσφορά
  • Λειτουργική Προδιαγραφή Ανάπτυξης & Έγκριση
  • Ανάπτυξη Λογισμικού (Beta Release)
  • Δοκιμή του Λογισμικού (Beta Release)
  • Ανάπτυξη Αλλαγών και Προσθηκών
  • Παράδοση τελικής έκδοσης του Λογισμικού
  • Τεχνική Υποστήριξη